SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203035/002 | 3300 Eger, Kertész utca 128.

Intézmény logo

Heves Vármegyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

1883: Az egri Iparostanonc Iskola

 

 

Iskolánk Eger legrégebbi szakképző iskolája. A tanonciskola helye az úgynevezett belvárosi  iskola; 5 osztály (2 előkészítő osztály, 2 első osztály és egy második osztály), 353 tanonc; 9 tanító alkották az első gárdát. A következő évek tanulói létszáma a 400 fő körül mozgott. Az 1888-1889-es tanévben szervezték az első harmadikos osztályt.

Az 1891-92-es tanév örvendetes változással kezdődött, az iskola az addigi célszerűtlen helyiségekből a Generál-épületbe (Tábornok-ház) költözött.

1949: Az MTH-s korszak

Az új törvények értelmében megszűnt az inasoktatás, helyébe egységes iparitanuló-képzés lépett. Ennek megteremtését az állam részben magára vállalta, s e jogkört a Munkaerő Tartalékok Hivatalán keresztül gyakorolta. (MTH)

A Zalár utca 11. szám alatt folyt a tanítás, a tantestület a legkülönbözőbb területekről verbuválódott: volt általános iskolai tanító, jogász, kisiparos, óraadó. A nevelés és képzés kizárólag vasipari szakmákra terjedt ki, 14 éves kortól 22 éves korig. Az iskola megkapta a volt ferences rendházat kollégiumi    célra.

1965: Bornemissza Gergely Ipari Szakmunkásképző Intézet

Újabb törvényi változások írták elő, hogy a jövőben minden szakmában az utánpótlást egységesen a szakmunkástanuló-iskola rendszerben kell képezni.

Ennek következtében a tanulók száma rohamosan emelkedett. 1968-ban elérte a 2700 főt.

Szintén ebben az évben átadták a Kertész út 128. sz. alatt épült új intézetet, így a tanulókat ebben az épületben és a Zalár utcai régi iskolában helyezték el, kétműszakos oktatási rendszerben.

1977-ben a Kertész úti intézet újabb tantermekkel bővült, így a Zalár utcai épületben megszűnt a képzés. 1984-től a tanulói létszámnövekedés miatt kevésnek bizonyult a Kertész utcai iskola, ezért az Ifjúság út 2. szám alatt működő Általános Iskola épületében kapott az intézmény tantermeket.

1992: Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet

1992-től a volt Érckutató épületét az intézmény megkapta, így az Ifjúság úton megszűnt a képzés. Az iskola profilja is megváltozott, a szakmunkásképzés mellett, a feltételrendszerek fejlődése, a szakembergárda színvonala lehetővé tette elméletigényes szakmákban a tanulók képzését.

  • 1984: szakközépiskola autószerelő szakmában
  • 1988: építőipari technikum
  • 1991: fémforgácsoló szakközépiskola

Újabb tanműhelyek létrehozatala, és a régiek bővítése vált szükségessé. A ruhaipari-faipari tanműhely, építőipari szakmák tanműhelyi feltételrendszere.

Az intézet berendezkedett a 9-10. osztályos tanulók fogadására és szakoktatására, valamint 11-12. osztályban az elméletigényes szakmák oktatására és az érettségire való felkészítésre.

Az utóbbi 20 évben többízben változott iskolánk neve az alábbiak szerint:

  •  2003: Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
  •  2013: Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
  •  2015: Egri SZC Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
  •  2016: Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
  • 2020: Heves Megyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

2023: Heves Vármegyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A modern szakképzés céljainak megvalósításához mára korszerű tárgyi feltételrendszer és humán erőforrás áll rendelkezésünkre. Az iskola székhelye a Kertész utca 128. alatti épületegyüttes. A két központi épületben a közismereti és a szakmai elméleti tárgyak oktatása zajlik, a Központi tanműhelyben történik a gépészeti, épületgépészeti, elektronikai és elektrotechnikai ágazati képzés. Az Autós Tanszervizben folyik a specializál gép- és járműgyártás ágazathoz tartozó szakmák gyakorlati oktatása.

A fa- és bútoripari, valamint az építőipar ágazathoz tartozó szakmák gyakorlati oktatását Vincellériskola utcai Építőipari tanműhelyünkben oldjuk meg.

Saját kollégium is tartozik iskolánkhoz, így a távolabbról érkező fiatalok elhelyezését is biztosítani tudjuk.

 


Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum


Heves Vármegyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3300 Eger, Kertész utca 128.

Telefon: +36/20/858-3621

E-mail: bginfo@bgeger.hu

OM azonosító: 203035/002

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2024/000304


2024Heves Vármegyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium