Endless challenges

 Végtelen kihívások!

In English see below / Auf Deutsch siehe unten

Középiskolánk, a HMSZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola  és Kollégium, több éve él az Erasmus + Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása pályázat kínálta lehetőségekkel.  Az első pályázati ciklusban még csak három kolléga vett részt, mostanra azonban elmondható hogy intézményünk pedagógusainak már 25%-a kapcsolódott be az Erasmus+ adta lehetőségekbe. A 2020-as pályázati ciklusban intézményünk pályázatot nyert Végtelen kihívások címmel. Ezen pályázat keretein belül 6 kollégának nyílik lehetősége, hogy külföldi továbbképzéseken  vegyen részt.

A következő kurzusok elérhetők:

When school and labour market meet: dual education and work-based learning /Italy/

Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond /Italy/

Stress management: how to prevent and manage work related stress in schools /Italy/

Digital media in cross-cultural projects: management and networking /Portugal/

Fluency and English Language Development for Educational Staff  /Malta/

There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and StudentLearning /Ireland/

Endless challenges

Our school has been taking advantage of the Erasmus + Public Education Institution Mobility Call For a lot of years now. In the first round only three colleagues participated of applications, but by now 25% of our institution’s teachers have joined Erasmus +.

In the 2020 our institution won an application entitled Endless Challenges. Within the framework of this application, 6 colleagues have the opportunity to participate in further training abroad.

The following courses are available:

When school and labour market meet: dual education and work-based learning /Italy/

Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond /Italy/

Stress management: how to prevent and manage work related stress in schools /Italy/

Digital media in cross-cultural projects: management and networking /Portugal/

Fluency and English Language Development for Educational Staff  /Malta/

There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning /Ireland/

 

Endlose Herausforderungen

Unsere Mittelschule, die HMSZC Bornemissza Gergely Technikum, Berufsschule und Schülerheim, nutzt seit mehreren Jahren die Möglichkeiten des Erasmus+ Mobilitäten für Personal öffentlicher Bildungseinrichtungen. Im ersten Bewerbungszyklus nahmen nur drei Kolleginnen und Kollegen teil, aber mittlerweile kann man sagen, dass 25 % der Lehrkräfte unserer Einrichtung bereits an den Angeboten von Erasmus+ teilgenommen haben. Im Bewerbungszyklus 2020 hat unsere Institution eine Bewerbung mit dem Titel Endless Challenges gewonnen. Im Rahmen dieser Bewerbung haben 6 Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, an Weiterbildungen im Ausland teilzunehmen.

Folgende Kurse stehen zur Auswahl

When school and labour market meet: dual education and work-based learning /Italy/

Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond /Italy/

Stress management: how to prevent and manage work related stress in schools /Italy/

Digital media in cross-cultural projects: management and networking /Portugal/

Fluency and English Language Development for Educational Staff 1 week /Malta/

There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and StudentLearning /Ireland/

 

121 000 lépés az árkádok városában

 2022. május 8-án kezdődött a munka alapú tanulás és a duális oktatási rendszer kapcsolatáról szóló Erasmus+ kurzus Bolognában. A pályázat, amelynek keretében részt vehettem a kurzuson, még 2020-ban indult, azonban a járványhelyzet miatt a mobilitás csak most tudott megvalósulni. A csoportunkban 8 fő spanyol kolléga volt rajtam kívül. Az 1 hét alatt megismertük a munka alapú tanulás és a duális oktatási rendszer fogalmát, ezek megvalósításának lehetőségeit, betekintést nyerhettünk egymás, valamint a német és az olasz duális képzési rendszerekbe. Találkoztunk az IFOM cég képviselőjével, aki bemutatta az Erasmus+ program kínálta lehetőségeket az ifjúsági és a tanulói mobilitások megvalósítására, megszervezésére. Látogatást tettünk egy szállodában, mint duális képzőhelynél és egy szakképző iskolában. Itt alkalmunk volt tapasztalatcserére, jó gyakorlatok megismerésére. A szakmai program mellett a kurzusszervező gondoskodott a kulturális programok megszervezéséről, csapatépítésről. Igy rengeteget sétáltunk a Bolognára jellemző 38 km hosszú árkádok alatt, megcsodálhattuk a gyönyörű középkori épületeket, megkóstoltuk a helyi specialitásokat, mint a mortadellát, a különböző tésztaféléket, sajtokat és a reneszánsz bölcsőjébe, Firenzébe is eljutottunk. Az Erasmus Learning Academy kurzus témája nagyon aktuális napjainkban, ezért ajánlom mindenkinek, aki a szakképzés területén többet szeretne tudni a duális képzési lehetőségekről. A kurzus szervezése, lebonyolítása profi módon valósult meg, maximálisan figyelembe vették a résztvevők igényeit, elvárásait. Így egy hasznos és élményekkel teli mobilitás tudott megvalósulni.

Bózsóné Szabó Ágnes

szakmai igazgatóhelyettes

 

 

 

 

In English see below / Auf Deutsch siehe unten

2021. augusztus 23-27. között volt szerencsém részt venni az Erasmus+ program keretében egy nyelvtanfolyamon, Máltán.

A tanfolyam hétfői napon kezdődött, ezért vasárnap már kiutaztam repülővel. A szervezők megoldották a reptérről a transzfert a szállásig, ahol egy lakásban 5 különálló apartman volt. Szerencsére közel, 15 perc gyaloglásra volt az iskolától, az ETI épületétől.

A nyelvtanfolyam célja az volt, hogy a résztvevők kommunikációs készségeit, a beszéd folyékonyságát, szókincsét fejlessze. Kisebb csoportokra lettünk osztva már hétfőn reggel. Öt lengyel tanárnővel kerültem egy csoportba. A tanárnőnk egy nagyon kedves, helyi, máltai hölgy volt. Miután a meghatározottak szerint bemutatkoztunk, írtunk néhány szintfelmérő feladatlapot. Minden feladatot azonnal, közösen, szóban kijavítottunk. Nem engedett lemaradni senkit, a nyelvtani és a kiejtési hibák így azonnal kijavításra kerültek. Később az utazásunkról és a szállásunkról kellett beszélnünk. Ahogy teltek a napok, a feladatok nehezedtek. Minden reggel azzal kezdtük a napot, hogy mindenki beszélt az előző napjáról. A szókincsünk és a kiejtésünk rengeteget fejlődött az angol nyelvtan mellett. A délutáni és esti séták, kirándulások során egyre több minden volt érthető az idegenvezető beszédéből, a helyiek beszélgetéseiből. Bátrabban kértem útbaigazítást a buszon, kértem segítséget a boltokban, beszéltem a pincérekkel. Kedden és csütörtökön iskola után részt vettem fakultatív kirándulásokon. Első alkalommal Mdina óvárosa volt a cél. Előtte megtekintettük Mosta városban a híres dómot, majd folytattuk utunkat Rabat felé.

A második kirándulásunk Vallettába vezetett. Mario, az idegenvezető lassan, érthetően magyarázott el mindent. Figyelembe vette azt, hogy néhányan sajnos nem beszéljük folyékonyan az angol nyelvet.  Pénteken délután ért véget a tanfolyam. Mivel szombati napon nem volt közvetlen repülőjárat Magyarországra, úgy döntöttem, hogy vasárnap utazok haza, és a teljes szombatot kirándulással töltöm.

Péntek délután busszal egy halászfaluba utaztam, Marsaxlokkba. Szombat reggel szintén busszal északra mentem, ahol hajóval Comino szigetére, a kék lagúnához, majd onnan Gozo szigetre látogattam. Nagyon kíváncsi voltam arra helyre is, ahol a Popeye filmek játszódtak. A filmforgatás után Popeye-village a túristák számára is megnyílt. Nekem nagyon tetszett! Ezután este Vallettába utaztam. Csodálatos volt az óváros kivilágítva. Természetesen egy hangulatos étteremben meg is vacsoráztam. Természetesen tenger gyümölcseit.

Tanulás szempontjából mindenképpen hasznos volt az öt nap, nagyon sok volt a tananyag is, és sokat beszélgettünk. Az idő rövidsége ellenére sokat kirándultam, és szerencsére rengeteg fotót készítettem.

Pelle József

I was very lucky to take part in an Erasmus + language course in Malta August 23-27, 2021. The course started on a Monday, so flew on a Sunday. The organizers arranged the transfer from the airport to the accommodation, where there were 5 separate apartments in one apartment. Fortunately, it was close, only 15-minute walk to the school, the EIT building.

The aim of the language course was to develop the participants’ communication skills, fluency and vocabulary. We were divided into smaller groups as early as Monday morning. I was in a group with five Polish teachers. Our teacher was a very nice local Maltese lady. After introducing ourselves as defined, we wrote some level assessment worksheets. All tasks were corrected immediately, jointly, orally. She did not allow anyone to be left behind, grammatical and pronunciation errors were thus corrected immediately. Later we had to talk about our trip and our accommodation. As the days went by, the tasks became more difficult.

Every morning we started the day with everyone talking about the day before. Our vocabulary and pronunciation have improved. During the afternoon and evening walks and excursions, more and more could be understood from the guide’s speech and the conversations of the locals. I asked for directions on the bus more boldly, I asked for help in the shops, I talked to the waiters.

On Tuesday and Thursday, after school, I took part in optional excursions. For the first time, the destination was Mdina’s old town. Before that we visited the famous cathedral in Mosta and then continued on our way to Rabat.

Our second trip led to Valletta. Mario, the tour guide, explained everything slowly and clearly. He paid attention that some of us  do not speak English fluently.

The course ended on Friday afternoon. Since there was no direct flight to Hungary on Saturday, I decided to travel home on Sunday and spend the whole Saturday on a trip.

On  Friday afternoon, I took a bus to a fishing village in Marsaxlokk. I also went  to the north by bus on Saturday morning, where I took a boat trip to the island of Comino, the blue lagoon, and from there to the island of Gozo. I was also very curious about where the Popeye movies were played. After the filming, Popeye Village was also open to tourists. I really liked it! Then I travelled to Valletta in the evening. The old town was wonderfully lit. Of course, I also had dinner at a cosy restaurant. Of course seafood.

The five days were definitely useful for learning, there was a lot of curriculum and we talked a lot. Despite the shortness of time, I hiked a lot and luckily took a lot of photos.

Pelle József

23.-27. August 2021 Ich hatte das Glück, an einem Erasmus+ Sprachkurs auf Malta teilnehmen zu können.

Der Kurs begann am Montag, also flog ich schon am Sonntag. Die Veranstalter organisierten den Transfer vom Flughafen zur Unterkunft, wo sich 5 separate Wohnungen in einer Wohnung befanden. Glücklicherweise war es nur 15 Gehminuten von der Schule, dem EIT-Gebäude, entfernt.

Ziel des Sprachkurses war es, die kommunikativen Fähigkeiten, die fließende Sprache und den Wortschatz der Teilnehmer zu entwickeln. Bereits am Montagmorgen wurden wir in kleinere Gruppen eingeteilt. Ich war in einer Gruppe mit fünf polnischen Lehrern. Unsere Lehrerin war eine sehr nette maltesische Dame. Nachdem wir uns wie definiert vorgestellt hatten, schrieben wir einige Arbeitsblätter zur Niveaubewertung. Alle Aufgaben wurden sofort, gemeinsam, mündlich korrigiert. Er ließ niemanden zurück, Grammatik- und Aussprachefehler wurden so sofort korrigiert. Später mussten wir über unsere Reise und unsere Unterkunft sprechen. Im Laufe der Tage wurden die Aufgaben schwieriger. Wir begannen den Tag jeden Morgen damit, über den Tag zuvor zu reden. Unser Wortschatz und unsere Aussprache haben sich zusammen mit der englischen Grammatik stark verbessert. Bei den Nachmittags- und Abendspaziergängen und Exkursionen konnte aus der Sprache des Reiseleiters und den Gesprächen der Einheimischen immer mehr verstanden werden. Ich habe tapferer nach dem Weg im Bus gefragt, in den Geschäften um Hilfe gebeten, mit den Kellnern gesprochen. Am Dienstag und Donnerstag habe ich nach der Schule an fakultativen Exkursionen teilgenommen. Das Ziel war zum ersten Mal die Altstadt von Mdina. Zuvor besuchten wir die berühmte Kuppel in Mosta und fuhren dann weiter nach Rabat.

Unsere zweite Reise führte nach Valletta. Mario, der Reiseleiter, erklärte alles langsam und klar. Er berücksichtigte, dass einige leider nicht fließend Englisch sprechen. Der Kurs endete am Freitagnachmittag. Da es am Samstag keinen Direktflug nach Ungarn gab, beschloss ich, am Sonntag nach Hause zu fiegen und den ganzen Samstag mit einem Ausflug zu verbringen.

Am Freitagnachmittag fuhr ich mit dem Bus zu einem Fischerdorf in Marsaxlokk. Am Samstagmorgen fuhr ich auch mit dem Bus nach Norden, wo ich eine Bootsfahrt zur Insel Comino, der blauen Lagune, und von dort zur Insel Gozo machte. Ich war auch sehr neugierig, wo die Popeye-Filme gedreht werden. Nach den Dreharbeiten war Popeye Village auch für Touristen geöffnet. Ich mochte es wirklich! Am Abend fuhr ich dann nach Valletta. Die Altstadt war wunderbar beleuchtet. Natürlich habe ich auch in einem gemütlichen Restaurant zu Abend gegessen. Natürlich Meeresfrüchte.

Die fünf Tage waren unbedingt hilfreich zum Lernen, es gab viel Lehrstoff und wir haben viel geredet. Trotz der knappen Zeit bin ich viel gewandert und zum Glück viele Fotos gemacht.

Pelle József

 

In English see below / Auf Deutsch siehe unten

2021. augusztus 16-21-ig abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a pandémia következtében kialakuló tökéletes bizonytalanság ellenére egy hetet az ír fővárosban tölthettem az Erasmus+ program keretében. A kurzus cime: There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning. Óriási lelkesedéssel indultam Dublinba, végre ki lehet mozdulni, gyakorolni  és  fejleszteni az angol tudásomat. A szállásom 40 perc sétára volt az iskolától, így minden nap gyönyörködhettem a városba, átkelve a Liffey folyón. A kurzuson 15-en vettünk részt. A csapat teljesen nemzetközi volt: bolgár, lengyel, szlovén, cseh és  litván kollégák vettek részt a kurzuson. A továbbképzésen bepillantást nyerhettünk a legnépszerűbb és a lepraktikusabb applikációkba, amelyeket a tanórák során alkalmazni tudunk.  Azt is megtanultuk, hogy miként működik az applikáció, és hogyan segíti a tanítást és a  tanulást. A diákok letölthetik mobiltelefonjaikra vagy a tanár által adott jelszóval csatlakozhatnak a feladatok elvégzéséhez.

Ami viszont alapvetően meghatározta, hogy a hét minden percét élveztem, az maga a város, Dublin volt, még így is, hogy korábbi látogatásaimmal összehasonlítva csak árnyéka volt önmagának. Alig voltak turisták, kényelmesen lehetett sétálni a Grafton Street-en, le tudtunk ülni bármelyik kocsmában és még a leghíresebb kocsma, a Temple Bár is üres helyekkel fogadott. Én ezt a csendesebb üzemmódot egyébként nagyon élveztem. Sajnos a  korlátozások éppen annak a hétnek a közepén kezdődtek, amikor kint voltam, így nem volt lehetőségem az ír zenét és a táncot megnézni a helyi kocsmákban, mert minden ilyen rendezvény betiltottak. Ennek ellenére megkóstoltam az ír ételeket, a Guinness sört, sétáltam a dublini utcákon és nagyon jókat beszélgettem egy szlovén kolléganővel, akivel azóta is tartom a kapcsolatot.

Kökényné Czeglédi Veronika

Despite the perfect insecurity created by the pandemic I was very lucky  to spend a week in the Irish capital / From 16 to 21 August 2021/ . The course title was: There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning. I arrived to Dublin with tremendous enthusiasm, to finally be able to move, practice and improve my English. My accommodation was a 40-minute walk from the school so I could admire the city every day crossing the River Liffey. There were 15 participants at the course. The team was completely international: Bulgarian, Polish, Slovenian, Czech and Lithuanian colleagues took part there.  We discovered some of the most popular and practical educational apps for teaching and student learning across a wider range of subjects.  We also learned how the apps work and how they help with teaching and learning. Students can download to their cell phones or log in to complete assignments with a password provided by the teacher.

What basically determined me to enjoy every minute of the week was the city itself, Dublin, even though it was just a shadow of itself compared to my previous visits. There were few tourists, we could walk comfortably on Grafton Street, we could sit in any of the pubs and even the most famous pub, Temple Bar, was greeted with empty seats. I really enjoyed this quieter mode anyway. Unfortunately, the restrictions started right in the middle of the week I was there, so I didn’t have the opportunity to watch Irish music and dance at local pubs because all such events were banned. Nevertheless, I tasted Irish food, Guinness beer, walked the streets of Dublin and had a very good conversation with a Slovenian colleague I have been in contact with ever since.

Kökényné Czeglédi Veronika

Vom 16. bis 21. August 2021 war ich in der glücklichen Lage, trotz der vollkommenen Unsicherheit durch die Pandemie eine Woche in der irischen Hauptstadt im Rahmen des Erasmus+ Programms verbringen zu können. Der Kurstitel war: „Dafür gibt es eine App! Entdecken Sie die besten Apps für das Lehren und das Lernen von Schülern”. Mit großem Enthusiasmus machte ich mich auf den Weg nach Dublin, um mich endlich bewegen, üben und mein Englisch verbessern zu können. Meine Unterkunft war 40 Minuten zu Fuß von der Schule entfernt, sodass ich jeden Tag die Stadt bewundern konnte, während ich den Fluss Liffey überquerte. Wir waren 15 Kursteilnehmer. Das Team war komplett international: Am Kurs nahmen bulgarische, polnische, slowenische, tschechische und litauische Kollegen teil. In Weiterbildungen konnten wir Einblicke in die beliebtesten und praxisnahen Anwendungen gewinnen, die wir im Unterricht anwenden können. Wir haben auch erfahren, wie die App funktioniert und wie sie beim Lehren und Lernen hilft. Die Schüler können sie auf ihr Handy herunterladen oder sich mit einem vom Lehrer bereitgestellten Passwort anmelden, um Aufgaben zu lösen.

Was mich im Grunde dazu bewegte, jede Minute der Woche zu genießen, war die Stadt selbst, Dublin, auch wenn sie im Vergleich zu meinen früheren Besuchen nur ein Schatten ihrer selbst war. Es gab nur wenige Touristen, wir konnten bequem auf der Grafton Street spazieren, wir konnten in jedem der Pubs sitzen und sogar der berühmteste Pub, Temple Bar, wurde mich mit leeren Plätzen begrüßt. Mir hat dieser leisere Modus jedenfalls sehr gut gefallen. Leider begannen die Beschränkungen mitten in der Woche, in der ich unterwegs war, sodass ich nicht die Möglichkeit hatte, irische Musik und Tanz in lokalen Pubs zu sehen, da alle derartigen Veranstaltungen verboten waren. Trotzdem habe ich irisches Essen und Guinness Bier probiert, bin durch Dublins Straßen gelaufen und habe mich sehr gut mit einer slowenischen Kollegin unterhalten, mit der ich seitdem in Kontakt stehe.

Kökényné Czeglédi Veronika

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+„Digitale Medien in interkulturellen Projekten – Management & Vernetzung”

2022.07.11-16

A Covid miatt ezt a 2020-ban megnyert képzést idén tudtam megvalósítani Portugáliában, Lagoa-ban, az Água Hotels Riverside-ban. A képzés német nyelven folyt, 18 Németországból érkezett tanár, két litván kolléga, egy Lengyelországból érkezett kolléganő, illetve jómagam vettünk részt rajta. A tanfolyam nagyon hasznos volt a német nyelv felfrissítéséhez, illetve későbbi esetleges projektekhez kapcsolatteremtésre is.

A tanfolyam 48 órás volt, rengeteg nagyon hasznos információval. Minden nap 9 tól délután 5 óráig tartott a képzés. Kedden és szerdán este fél 11 után végeztünk az iskolák/városok/országok bemutatásával. A fő témánk Erasmus + projekt megvalósításának lépései, partnerkeresés, a projekt előkészítése, mire figyeljünk tanulók illetve kollégák felkészítésénél. Hogy tartsuk a kapcsolatot a projektpartnerrel, milyen módon ellenőrizzünk, számoljunk be az eredményekről. Hogy használhatjuk mindezekhez a digitális médiákat, milyen appok, programok segíthetik munkánkat. Iskolánk több éve pályázik sikeresen és valósít meg Erasmus+ projekteket, ennek ellenére sok újdonságot tanultam én is. Érdekes volt belelátni más országok/iskolák projekttevékenyégébe.

Természetesen a tanulás mellett kirándultunk is, az óceánt megnéztük a partról és motorcsónakból is. Kirándultunk a környéken, megnéztük Silves várát, illetve kétszer vacsoráztunk helyi éttermekben. Mindenkinek ajánlom az Erasmus+ képzéseket, a nyelvtanulás/ nyelv felfrissítése mellett rengeteg új módszertani és egyéb dolgot lehet tanulni. Beleláthatunk más országok iskoláinak a munkájába és rövid betekintést kapunk olyan országokról, ahova máshogy nem juthatnánk el.

Várhelyi István

nyelvtanár

 

Erasmus+ pályázattal Firenzében

Az Erasmus+ mobilitási pályázat keretében Firenzében vettem részt továbbképzésen 2022. július 18-23 között.

A képzés témája: „Active art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond”

A kurzust egy mexikói származású, ám már 25 éve Firenzében élő művésztanár tartotta, akinek lelkesedése magával ragadó volt. A tanfolyamon 15-en vettünk részt, 5 német, 2 portugál, 1 cseh, 3 lengyel, és 4 magyar kolléga.

Az elméleti anyagot /pedagógia, művészetpszichológia, szociológia,… stb/ mindig gyakorlati feladattal zártuk, naponta 2-3 olyan alkotást készítettünk, melyek segítik az érdeklődés fenntartását a tanórákon.

Aktív tanulási folyamatokon keresztül személyes tapasztalatokra, az önkifejezésre is összpontosítva érzelmi elemeket kombinálva ismertünk meg új lehetőségeket. Ötvöztük a művészetelméleteket és a gyakorlatot. Egyéni és csoportos gyakorlatsorokon keresztül fejlesztettük a kreatív hozzáállásunkat. A csoportok összetétele folyamatosan változott, mindig új helyzeteket, ötleteket teremtve.

A kurzus ideje alatt 2 tanulmányi kiránduláson is részt vettünk. Volt egy Firenze városnéző túra helyi idegenvezetővel és egy egész napos kirándulás Toszkána városaiban. Megnéztük San Gimignano, Siena, Pisa nevezetességeit, megcsodáltuk a gyönyörű toszkán tájat, megkóstoltuk a toszkán gasztronómia ínyencségeit.

Egy nagyon pörgős, aktív hetet tölthettem Firenzében és várom, hogy az új ismereteimet kipróbálhassam a tanórákon.

Tóthné Antal Violetta

matematika-rajz szakos tanár

Erasmus+ kurzus Bolognában

Ezen nyáron az Erasmus+ keretében sikerült egy külföldi  képzésen részt vennem , melynek címe “Stress and Conflict Management: the way to resilience and satisfaction​”, a helyszín a csodálatos Bologna volt, az időpont 2022. június 26-tól július 2-ig.

Izgatott várakozás volt bennem, milyen lesz a város, a képzés, és ami legfontosabb: a résztvevők.

Nem kellett csalódnom! Bologna csodálatos, a kurzus vezetője elkötelezett és rendkívül képzett, és a csoport résztvevői egytől-egyig fantasztikus kollégák!

Az első nap regisztráció, városnézés, közös vacsora várt bennünket, hogy egy rövid ismerkedés után hétfőtől megkezdhessük a közös  munkát. Svédország, Litvánia, Spanyolország, Ausztria, Portugália és általam Magyarország képviseltette magát ezen a kurzuson.

 Elsősorban azt beszéltük át, hogy mit jelent számunkra a stressz, mi idézheti elő a stresszhelyzetet, és azt hogyan fordíthatjuk a javunkra (pl. segíthet betartani a határidőket). Elemeztünk a munka során különböző stratégiákat, amiket más és más szituációkban követhetünk. Ismerkedtünk olyan tervezési módszerekkel, melyek segítenek ezeket a stresszes helyzeteket megelőzni. Ezen kívül megismerkedtünk az asszertív viselkedés fontosságával, mint a sikeres konfliktuskezelés alapvető összetevőjével.  Még egy nagyon fontos témát jártunk körbe, mégpedig a kommunikáció fontosságát a konfliktuskezelésben. Megtanultuk azt is, hogy meg kell vizsgálni a konfliktusokat mindig eltérő nézőpontból is. Minden témához volt jó gyakorlat, amelyeket más -más összetételű csoportban oldottunk meg, rendkívül jó hangulatban és nagy kedvvel. Remélem, hogy ezeket az ismereteket sikerül majd a kollégáknak is átadnom.

Kovács Ilona

könyvtáros oktató

Kérdése van? Írjon nekünk!

10 + 9 =