Idegen nyelvi témahét – 9. évfolyam

Életrajz, motivációs levél írása, álláskeresés – a szakmám

 

Idén május végén megszerveztük a nyelvi hetünket a kilencedik évfolyam számára.

A téma a szakma volt. Minden osztályban nyelvórákon egy hétig ezzel a témával foglalkoztunk mindkét nyelven. 

A fő feladatuk az volt, hogy megtanulják, hogy készítünk életrajzot a tanult nyelven. Emellett megbeszéltük a motivációs levél tartalmi elemeit.

Utolsó feladatuk volt, hogy a  szakmájukhoz munkahelyet keressenek az internet segítségével a célnyelveken, illetve a talált álláshoz, céghez tartozó információkat értelmezzék. A témahét jó hangulatban zajlott.

A tanulók még soha nem használták az internetet hasonló célokra, ezért nagyon élvezték ezt a részét is a projekthétnek.

 

Várhelyi István, munkaközösség-vezető