Felolvasó maraton – Pilinszky János

Négysoros

Alvó szegek a jéghideg homokban.

Plakátmagányban ázó éjjelek.

Égve hagytad a folyosón a villanyt.

Ma ontják véremet.

 

Iskolánk évek óta részt vesz az Erdélyből útjára indított, ám mára szinte az egész világot körbe ölelő kezdeményezésen.

Adott napon olvasunk magyarul, magyar írók, költők munkáiból. Olvasunk egyedül, olvasunk közösen, olvasunk baráti társaságban, olvasunk iskolai környezetben. Ápoljuk közös kincsünket, a magyar nyelvet, ápoljuk kultúránkat, megemlékezünk neves költőink, íróink munkásságáról.

Ebben az évben a hagyományos módon nem csatlakoztunk a felolvasáshoz, de ily módon szeretnénk mégis felidézni Pilinszky János csodálatos munkásságát.

Pilinszky János (1921 –1981) a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője volt. A Nyugat irodalmi folyóirat negyedik, úgynevezett „újholdas” nemzedékének tagja, munkatársa volt a Vigilia, az Élet, az Ezüstkor s az Új Ember lapnak is.

Legismertebb művei az Apokrif, Harbach 1944, Ravensbrücki passió, vagy rövid epigrammái, mint a Négysoros, Mire megjössz vagy Harmadnapon. Életművében a 20. század kegyetlen világát elemzi, leképezvén az ember magárahagyottságát, a létezés szenvedése elől való menekvés hiábavalóságát, az élet stációit átható félelmet és rémületet. Emellett az epika és a dráma műnemében is alkotott. Esszéi és esszészerű prózakölteményei (Meditáció, Bársonycsomó) versesköteteiben jelentek meg. 1977-ben adták ki a „Beszélgetések Sheryl Suttonnal” című párbeszédes regényét, 1957-től kezdve pedig gyermekeknek írt verses meséket: Aranymadár, A Nap születése. Drámái az 1974-es „Végkifejlet” című kötetében szerepelnek. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja 1998-tól.

Az alábbi videóban Pilinszky János Panasz című versét Móczár Bence tolmácsolásában hallhatjuk:

https://www.youtube.com/watch?v=m9gHpXQEIsU

 

Kovács Ilona, könyvtáros tanárnő