TÁJÉKOZTATÁS ÉRETTSÉGIZŐKNEK!

Hivatkozva a Kormány 119/2020. (IV. 16) rendeletére a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák május-júniusi szervezéséről és lebonyolításáról tájékoztatjuk az érettségizőket. A vizsgák letétele csak azoknak kötelező, akik a felsőoktatásban továbbtanulnak. A többi végzős számára lehetőség, hogy most, amikor a legjobban felkészültek, letehessék az érettségi vizsgát. A vizsgák lebonyolítása során biztosítjuk a veszélyhelyzet miatt kiadott 71/2020. (III: 27.) Kormányrendeletben foglaltak betartását. Csak írásbeli vizsgát kell tenni, melynek időpontjai:

  • május 4. 9.00 óra: magyar nyelv és irodalom
  • május 5. 9.00 óra: matematika
  • május 6. 9.00 óra: történelem
  • május 7. 9.00 óra: angol nyelv
  • május 8. 9.00 óra: német nyelv
  • május14. 8.00 óra: ágazati szakmai vizsgatárgyak

A kijavított dolgozatok megtekintésének napja: május 28. Ha vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, szóbeli vizsgát tehet. Időpontja: június 11-12. Kedves Fiatalok! Kérem, hogy felelősségteljes döntést hozzatok! Aki nem kíván ebben a vizsgaidőszakban leérettségizni, az megteheti az őszi vagy 2020/2021. május-júniusi vizsgaidőszakban (ehhez az iskola felkészítő órákat nem tud biztosítani). A vizsgázó kérheti a vizsgajelentkezésének törlését az Oktatási Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon. A határidő 2020. április 21., elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlásnak helye nincs. A szakmai vizsgákról a későbbiek során tájékoztatunk minden érintettet. 2020. április 17. Uzelman Tamás igazgató