INFORMÁCIÓS NAP a Bornemisszában

Azoknak a partnereinek szerveztük ezt a délutánt, akikkel a duális képzés kapcsán napi munkakapcsolatban vagyunk.

Célunk a közös munkánk hatékonyabbá és eredményesebbé tétele, tájékoztatás az aktuális és várható változásokról.

Napirendi pontok voltak:

  1. A tanév kiemelt eseményei

Előadó: Uzelman Tamás, tagintézményvezető

  1. Tájékoztatás a tanulószerződésekről, a gyakorlati tevékenységről

Előadó: Vitkóczi Marianna, oktatási irodavezető, HKIK

  1. Iskolai dokumentációk, a tanulók havi értékelése, hiányzáskezelés

Előadó: Bózsóné Szabó Ágnes, szakmai tagintézményvezető-helyettes

  1. GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Előadó: Korpás Róbert, műszaki vezető

  1. Kötetlen beszélgetés, problémafelvetés

A rendezvény sikeres volt, hiszen közös feladataink eredményes elvégzése csak úgy lehetséges, ha együttműködünk, együtt gondolkodunk. A program illeszkedett a GINOP-6.2.3-17-2017-00010 ?Heves megye új HIDja az iskolai szakképzési lemorzsolódás ellen? pályázatban vállalt feladatainkhoz is.

Célunk, hogy minél több tanuló tudjon elhelyezkedni a munkaerőpiacon, s végzettség nélkül senki ne hagyja el az iskolát.

Pergéné Mankovics Anikó, általános igazgatóhelyettes

Invalid Displayed Gallery