Úton egy jobb iskola felé

Középiskolánk, az Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 2014 óta él az Erasmus + Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása pályázat kínálta lehetőségekkel. Intézményünkben sok hátrányos helyzetű fiatal tanul, sajnos a korai iskolaelhagyás problémát jelent.
A projekt célja a módszertani megújulás volt, mellyel változatlanul a korai iskolaelhagyás csökkentésén dolgozunk. Célunk a hosszú távú eredmények elérése és fenntartása.
Legfőbb fejlesztendő területeink az Európai fejlesztés tervünknek megfelelően az alábbiak voltak:
– a lehető legváltozatosabb új tanítási módszerek elsajátítása,
– az új IKT-s eszközök alkalmazásának megismerése,
– a munkatársak angol nyelvű ismereteinek fejlesztése a külföldi kurzusokon való részvételhez és a nemzetközi szakirodalomban való tájékozódáshoz.
Fontos, hogy a középiskolánk minden szegmensét lefedve újultunk meg, így a pedagógusok mellett az iskolapszichológus és az iskola könyvtáros tanára is részt vett a pályázatban. Úgy gondoljuk, hogy a komplex megújulás a leghatékonyabb.

Az intézményi szükségleteinket figyelembe véve a következő kurzusokra pályáztunk, amelyeken 7 kolléga vett részt:
– Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Iceland Team Building for School: Play and fun, Building Educators Communities (résztvevő: Jászberényiné Kovács Katalin, történelem-földrajz szakos tanár)
– Social Media in the Classroom (résztvevő: Zeleiné Hidvégi Katalin, történelem szakos tanár és fejlesztőpedagógus)
– Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention (résztvevő: Kovács Ilona, történelem szakos könyvtáros tanár)
– Smart Education Resources: Adopting Mobile Devices and Adapting Strategies (résztvevő: Tóthné Antal Violetta, matematika-rajz szakos tanár)
– Inclusive Education: Tackling with Classroom Diversity and Early School Leaving (résztvevő: Várhelyi István, matematika-német szakos tanár)
– Team building for school: play and fun, building educators? communities (résztvevő: Hevesi Mária, magyar nyelv és irodalom szakos tanár)
– Neuroeducation and Coaching (résztvevő: Barta Bernadett, iskolapszichológus)

A különböző tanfolyamokon megszerzett tudást iskolánk pedagógusai elsősorban bemutató órákon és műhelyfoglalkozások keretében adják át a tantestület tagjainak. Bázisintézmény lévén Heves megye összes érdeklődő tanára profitálhat az új módszereinkből. Módszertani gyűjteményt is készítettünk, a disszeminációra nagy hangsúlyt fektetünk.

A résztvevőkre gyakorolt hatás:
Rövidtávú hatás: tapasztalatszerzés az Erasmus+ pályázati rendszerben, szervezési készségek fejlődése, új emberekkel, új kultúrákkal való megismerkedés, kapcsolati tőke gyarapítása.
Középtávú hatás: a tanult módszerek átadásra kerültek mind a tantestület, mind a tanulók felé bemutató órákon, workshopokon keresztül.
Hosszútávú hatás: jelentős szakmai fejlődés, hatékonyabb és lelkesebb munkavégzés, jobb teljesítmény, nagyobb önbizalom és részvételi kedv más Erasmus+ pályázatban is, intézményi célok iránti nagyobb elkötelezettség

Az intézményre gyakorolt hatás:
Rövidtávú hatás: a kollégák és a tanulók figyelmének felkeltése a nyelvtanulás fontosságára élménybeszámolókon keresztül. A résztvevők közül az osztályfőnökök saját osztályuknak is tartottak élménybeszámolót.
Középtávú hatás:a megszerzett tudás beépítése és átadása.A kollégáknak bemutató órákat , műhelymunkákat tartottak, ahol a kollégák is megtanulhattak új módszereket, amiket beépítettek a saját óráikba (pl.: IKT módszerek, weboldalak, digitális tananyagok, csoportalakítási módszerek, közösségépítés, érzelmi intelligencia fejlesztése).
Hosszútávú hatás: az iskolánk oktatásába beépített új módszerek segítségével oktatásunk színesebb és modernebb lesz. Középiskolánk vonzereje nő, megítélése várhatóan helyi és regionális szinten is jobb lesz. A 8. osztályosok és szüleik körében intézményünk a pályaválasztás során népszerűbb lehet a nemzetközi kapcsolatok, projektek révén. Még jobb együttműködés alakul ki iskolánk és a külső gyakorlóhelyek között.

A célcsoportokra gyakorolt hatás:
Rövidtávú hatás: a beszámolók hatására megnőtt a diákok igénye a a nyelvtanulás iránt, és kialakult bennük az igény külföldi kultúrák megismerésére, idegen országokba való kiutazásra. 2019 novemberében már 6 hetes külföldi gyakorlaton vettek részt tanulóink Erasmus+ pályázat keretében.
Középtávú hatás: a színes és érdekes tanórák által egyre kevesebb lesz a mulasztás, a gyerekek motiváltabbá válnak és nő az érdeklődésük.
Hosszútávú hatás: a megújult oktatásunk hatására reményeink szerint csökken a korai iskolaelhagyók száma. a gyerekek empatikusabbak lesznek, könnyebben dolgoznak csoportban és piacképes nyelvtudással hagyják el intézményünket. Ennek következtében munkaerőpiaci értékük nő.
Nő a tanulás presztízse így tanulóink szakmunkás bizonyítvány megszerzése után vállalják a további két év alatt felkészülnek az érettségi vizsgára.

Élménybeszámoló

Módszertani füzet

ERASMUS+ RENDEZVÉNY

 

2019. november 27-én az ?Úton egy jobb iskola felé? című Erasmus+ KA1 Köznevelési munkatársak mobilitása projektünk tapasztalatait osztottuk meg az Egri Szakképzési Centrum tagintézményeinek kollégáival. A Bornemisszából 7 pedagógus kolléga vett részt külföldi továbbképzésen 2019-ben. Ezen a rendezvényen pedig lehetőségük volt a pályázatban résztvevő kollégáknak röviden bemutatni nem csak az élményeiket, hanem a kurzusokon megtanult új módszerek hasznosíthatóságát is az iskolai munkájukban. Az Erasmus+ projektben résztvevő kollégák:

Barta Bernadett, iskolapszichológus: Neuroeducation and Coaching, Görögország

Hevesi Mária, magyar szakos tanár: Team building for school: play and fun building educators communities, Spanyolország

Jászberényiné Kovács Katalin, történelem-földrajz szakos tanár: Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Iceland, Izland

Kovács Ilona, történelem szakos könyvtáros tanár: Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention, Spanyolország

Tóthné Antal Violetta, matematika-rajz szakos tanár: Smart Education Resources: Adopting Mobile Devices and Adapting Strategies, Portugália

Várhelyi István, matematika-német szakos tanár: Inclusive Education: Tackling with Classroom Diversity and Early School Leaving, Görögország

Zeleiné Hidvégi Katalin, történelem szakos tanár és fejlesztőpedagógus: Social Media in the Classroom, Olaszország.

Download (PPTX, 111.66MB)

Download (PPTX, 18.69MB)

Download (PPTX, 6.13MB)

Download (PPTX, 2.15MB)

Download (PPT, 4.14MB)

Download (PPTX, 10.99MB)

Download (PPTX, 55.41MB)

FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK

 

Beszámoló a felkészítés eredményességéről

 

A kurzusokat tartó pedagógusok értékelése:

Intézményünk évek óta több különböző pályázatban vesz részt és ezekről a projektjeinkről sokat beszélgetünk egymás között és a hivatalos munkaközösségi és tantestületi értekezleteken is. A különböző iskolai fórumokon így több alkalommal szóba került az Erasmus + KA1 Közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása projekt is. Ennek az lett a következménye, hogy a felkészítő órákon nemcsak a kurzusokra kiutazó kollégák vettek részt, hanem valamelyiken jóval többen.  A tantestületből egyre több pedagógust foglakoztat a gondolat, hogy esetlegesen egy következő pályázatban ők is részt vegyenek majd, mivel ezek a pályázatok és a kurzusok mindegyike rendszerint nagyon jól sikerül(t), jó eredménnyel zárul(t) és rengeteg pozitív hozománya van az iskolai munkafolyamatokra, illetve a tanár kollégák feltöltődésének is egy kiváló lehetősége ez.

Három különböző tematikájú felkészítő kurzust tartottunk.

–          6 x 2 órában angol idegen nyelvűt

–          2 x 5 órában módszertanit

–          1 x 5 órában kulturálist

Ezeken ráhangolódtunk a nemzetközi projektekre, lélektani felkészítésben részesültünk és hasznos, előzetes ismereteket kaptunk a célországokról.

A jelenléti íveken olvasható a résztvevők névsora és a foglalkozási naplóban a tematika. Mindent fotókkal is dokumentáltunk.

Az angol módszertani felkészítéssel Kökényné Czeglédi Veronika tanárnő lett megbízva:

A felkészítés hat alkalommal két óra időtartalmú volt. A tanárnő igyekezett olyan témákat választani, ami a mindennapi élethez kapcsolódik. Így főleg szituációs helyzeteket gyakoroltak a résztvevők. Az órákon ?eljutottak? étterembe, vásárolni, a postára, orvoshoz és hotelbe. Vettek buszjegyet, vonatjegyet, útbaigazítást kértek és társalgást folytattak az időjárásról. Az utolsó alkalom végén, még egy rövid összegzésre is sor került.

A kulturális felkészítéssel Jászberényiné Kovács Katalin tanárnő lett megbízva:

2019. április 30-án, egy egész délután (5 órás blokkban) történt a kulturális felkészítés.

A délutánon nemcsak a kurzusokra kiutazó kollégák vettek részt, hanem több mint 20 fő, tehát a vártnál jóval többen.  Voltak olyanok is, akiket egyszerűen a nevezetes, híres városok bemutatása érdekelt.

Egy hosszú és részletes PPT-t készíült erre az alkalomra. Több napig készítette ehhez az anyagot, hogy minden kiutazó alapos és mély ismereteket kapjon. Célországaink: Olaszország, Spanyolország, Görögország és Portugália, valamint Izland voltak. Izlandra ő maga utazott, így arról esett a legkevesebb szó, ráadásul a kolléganő márciusban vett részt a kurzuson, tehát már hazaérkezett, mikor ez a felkészítés zajlott a kollégáknak.

Minden célországnak megismerkedtek a történelmével, kiemelve az évszázadok alatti legfontosabb eseményeket, évszámokat. Beszélgettek a jelenlegi politikai helyzetről, a hazánkhoz való kapcsolódási pontokról. Nagy falitérképek segítségével, apró részletességgel áttekintették az országok elhelyezkedését, területi és demográfiai adataikat, természetföldrajzi és éghajlati jellemzőiket, megkeresték az országok főbb városait. Képeken és kis filmeken keresztül bepillantottak a kulturális kincseikbe, a legfőbb nevezetességekről is esett szó. A fővárosoknak (Athén, Reykjavik) és a célvárosoknak (Barcelona, Faro, Larissza, Firenze) és azok látnivalóinak külön egységet szenteltek.

Jól eső érzéssel nyugtázta a felkészítést végző, hogy bátran és felkészülten vághatnak neki a kollégák az előttük álló nagy utazásnak, hiszen sok lényeges és hasznos információval gazdagodtak.

A módszertani felkészítéssel Barta Bernadett iskolapszichológus lett megbízva. 2019. április 17-én és 25-én délután is 5-5 óra tréninget tartott a jelenlévőknek. A gyakorló pedagógusokat arra kérte, hogy gyűjtsék össze saját kedvelt és gyakran használt módszereiket. Megbeszélték mindezek előnyeit, esetleges nehézségeit. Megvitatták az IKT eszközök használatában rejlő lehetőségeket, az ehhez szükséges ideális technikai feltételek meglétét illetve hiányosságait. Új illetve már jól bevált csoportalakítási technikákat elevenítettek fel, a kooperatív tanulási technikák átgondolásával együtt. Megismerkedtek a még kevésbé használt mozaik, illetve KIP módszerrel is. A tréningen sok gyakorlati feladatot végeztek a kollégák, a végén mindenkinek lehetősége nyílt megfogalmazni  egy önreflexiót, végiggondolni, mit tud hasznosítani munkája során az itt elhangzottakból.

Összegezve: nagyon aktívan és nagyon hasznosan telt mindhárom kurzus, a részt vevők jól érezték magukat és sokat profitáltak a hallottakból, megtapasztaltakból.

Eger, 2019. június 6.

Kérdése van? Írjon nekünk!

6 + 9 =