SOS-

Save Our Students

Összefoglaló az ERASMUS+ KA1 Mobilitási projektünk  SOS Save Our Students-?Mentsük meg tanulóinkat? ?A korai iskolaelhagyás csökkentésének lehetőségei című pályázatról

 

A projektünk fő célja a korai iskolaelhagyás csökkentése új, változatos tanítási módszerek alkalmazásával. Továbbá a kollégák nyelvi kompetenciáinak fejlesztése és pozitív iskolai környezet létrehozása szerepelt még az előre megfogalmazott célok között.                                                              

Három kolléga utazott ki egy-egy nemzetközi kurzusra a projektben:                                                                                             Barta Bernadett, iskola pszichológus tanárnő 2015 áprilisában Spanyolországban a Cervantes Training keretében a Coaching in Educational Contexts to Reduce Early School Leaving kurzuson vett részt. A kolléganőnek lehetősége adódott szakmai párbeszéd folytatására a kurzus résztvevővel, ahol megbeszélték a korai iskolaelhagyás lehetséges okait Európa szerte. Megoldásokat kerestek ennek csökkentésére, ami szükségessé teszi a tanár-diák kooperáció fejlesztését és ezen felül a tanárok és a szülők kapcsolatának dinamikusabbá tételét. Egy speciális EFT módszert sajátított el, ami csökkenti az általános stresszt, pozitív csapatmunkát eredményez, fejleszti a produktivitást és a problémamegoldásra koncentrál az érzelmek felszabadításán keresztül.

Jászberényiné Kovács Katalin földrajz-történelem szakos tanárnő 2015 nyarán az Egyesült Királyságban az International Projects Centre keretében a Better English for Teacher kurzuson vett részt. A kolléganő azon túl, hogy a nyelvi kompetenciáját fejlesztette, sok új praktikát ismert meg, amelyeket a közismeretei tárgyakat tanító tanárok is tudnak alkalmazni és be tudnak építeni a tanóráikba, hogy azok a diákok számára minél érdekesebbek legyenek és ez által  a tantárgyak közötti átjárhatóság is megvalósuljon.

Kökényné Czeglédi Veronika angol szakos tanárnő szintén 2015 nyarán szintén az Egyesült Királyságban az International Projects Centre keretében a Developing Oral Fluency in the Secondary English Language Classroom kurzuson vett részt.  A módszertani továbbképzés eredményeként új technikák kerültek bevezetésre az idegen nyelv órákon, mint például kreatív csoportbontási módszerek szín- és szókártyákkal, szövegfeldolgozás szótárhasználat nélkül.

A fő projektcél, vagyis hogy a korai iskola elhagyási tényezőket csökkentsük, ilyen rövid idő alatt még nem mérhető, nem kivitelezhető. Azonban a diákoknak nagyon tetszenek az új tanítási módszerek, amelyeket bevezettünk. Sokkal sokszínűbbek, változatosabbak lettek így a tanórák. Bemutató tanórákon keresztül a vezetőség és a tantestület tagjai is megismerkedtek a három kolléganő által elsajátított új módszerekkel.                                                           

Az eredmény, ami meghaladta az előzetes várakozást: nem várt módon érdeklődtek a kollégák az új tanult módszerekről, a vártnál többen meglátogatták a bemutató órákat. A diákok a vártnál nagyobb érdeklődéssel viszonyulnak az új, bevezetett módszertani feladatokhoz.                

Az eredményeket a diákok körében a projekt elvégzése előtt és után is elégedettségi kérdőív kitöltésével mértük, mérjük. Az is nagyon fontos, hogy a tanulók közelebb kerülnek az európaisághoz, konkrétabban láthatják a nyelvtanulás hasznát. Egy elfogadóbb és érdekesebb környezetben tanulhatnak, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy sikeresen befejezzék tanulmányaikat.                                              

Ezen kívül nagyobb körben is terjesztettük a projekt eredményeit. Tartottunk egy power pointos szóbeli tájékoztatót 2015 októberében Eger város és Heves megye azon képviselőinek, akik a középiskolánkkal kapcsolatban vannak valamilyen formában, mint például az Iparkamarának, továbbá azoknak a cégvezetőknek, ahol a diákjaink a külső gyakorlatukat töltik. Rájuk is nagy hatást gyakorolt a megvalósított projektünk és úgy gondolják, hogy ez által intézményünk még vonzóbb lesz a pályaválasztás előtt álló fiatalság körében.                                                                          

Elmondható, hogy mindhárom résztvevő nagyon pozitív tapasztalatokkal tért haza a nemzetközi kurzusokról. Ebből kifolyólag sok kolléga már jelezte, hogy ők is szívesen jelentkeznének ilyen továbbképzésre, ha egy következő pályázat keretében erre lehetőségük nyílik.

Kérdése van? Írjon nekünk!

13 + 3 =