ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ

Tisztelt Szülők, Tanulók!

A gyermekek/tanulók szociális jólétét, egészséges fizikai, értelmi és érzelmi fejlődését akadályozó problémák korai és helyben történő kezelése, visszaszorítása, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermekjóléti és a köznevelési intézmények munkájának összehangolásával 2018. szeptember 1-től Magyarországon is kötelezővé tették az óvodai és iskolai szociális segítők jelenlétét a köznevelési intézményekben. A szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának,  és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembereknek. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek – és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Hogyan és miben tud segíteni az óvodai szociális segítő?

  • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát okozó területein
  • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés -iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, konfliktusok, beilleszkedési, magatartási nehézségek, korcsoportból való kirekesztés, testi -lelki bántalmazás
  • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő, a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen
  • elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális); ügyintézésben való segítségnyújtás (pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése)
  • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában
  • gyermekvédelmi felelőssel együttműködve végzi munkáját
  • Részt vesz a közösségi programok szervezésében
  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz

Az iskolai szociális segítőt önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük problémájuk megoldásában.

Iskolai szociális segítő neve: DOMÁNNÉ ERDÉLYI KRISZTINA

telefonszáma: 70-507-9262

email:   szoc.segito@gyermekjóléteger.hu

Csütörtökönként az intézményben tartózkodik

A vírushelyzetre való tekintettel az iskolai szociális segítővel az időpont egyeztetés telefonon szükséges!

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a jogszabályban és a szakmai etikai kódexben foglaltaknak megfelelően titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a velük való kapcsolattartás során szerzett tudomást. A tudomására jutott adatokat az érvényes adatvédelmi, titoktartási szabályoknak, előírásoknak megfelelően kezeli.

Kérdésed van? Írj nekünk!

15 + 11 =