GOS21

ERASMUS+ PROJEKTTALÁLKOZÓ LENGYELORSZÁG

 

In English see below/auf Deutsch unten

Iskolánk Erasmus+ KA229-es támogatást nyert ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK pályázat típusban 2018-2020-ig. Ebben a pályázatban hat ország diákjai és tanárai dolgoznak együtt: Csehország (Boskovice), Lengyelország (Ruda Slaska), Magyarország (Eger), Szlovákia (Léva), Szlovénia (Postojna) és Törökország (Isztambul).

Az első találkozóra Lengyelországban, Ruda Slaskán került sor november 20-24. A találkozó programjának  címe az Európai kulturális örökség volt és  szorosan kapcsolódott a lengyel függetlenség 100. évfordulójának megünnepléséhez is.

A diákok prezentációkat tartottak különböző témákban: Európai kulturális örökség, Nemzeti hős, Városunk és iskolánk bemutatása. A munka nyelve angol volt. A tanári prezentációk az Intézményvezetés kérdéskörét, problémáit beszélték meg. Amíg a tanárok és a koordinátorok megvitatták a problémákat és előkészítették a következő találkozót, addig a diákok különböző feladatokat oldottak meg. A résztvevő országok előzetesen megküldték az UNESCO Világörökség országonkénti helyszíneit és ezzel kapcsolatban csináltak puzzle feladatot. Másik feladat volt a résztvevő városok bemutatása turisztikai szempontból. A találkozó utolsó napján már nem voltak előadások, hanem kulturális programok. Ekkor látogattuk meg a katowicei stadiont, Stadion Slaski, ahol a többségében fiúkból álló diákcsapat felejthetetlen perceket töltött. Megtekinthettük az öltözőket, a felkészülési helyeket, a pihenőszobákat, a pályát, a VIP szektort, a kiállítótermeket. Innen zárt kabinos felvonóval keresztülmentünk a katowicei parkon majd meglátogattuk a katowicei koncerttermet a NOSPR-t. Lenyűgöző volt. Úgy gondolom diákjaink életre szóló élményekkel tértek haza és folytatják a kialakult kapcsolatokat a világhálón keresztül.

Kökényné Czeglédi Veronika projektkoordinátor

 

Erasmus+ Project meeting in Poland, Ruda Slaska

Our school?s Erasmus+ KA229 project was granted from 2018 till 2020. There are six participant countries: Czech Republic (Boskovice), Hungary (Eger), Poland (Ruda Slaska), Slovakia (Levice), Slovenia (Postojna) and Turkey (Istanbul).

The first project meeting was held in Poland, Ruda Slaska in November 20-24. The title of the program was European Cultural Heritage and strongly connected to the national celebration of Poland. The country celebrated the 100 year anniversary of independence.

Students made presentations about the following topics: European Cultural Heritage in your country, National Hero, Your town and school. The language of the work was English. The teachers presentations were about the School Management. During making teachers? presentations students do different tasks: puzzles, ICT exercises etc. The last day of visiting was about the local culture. We visited the Katowice Stadium, Stadion Slaski where students could see the dressing room, the resting room, the recovering room of football players. We could visit the pitch, the VIP sector and the exhibition rooms as well. After that we went to the local Concert Hall, NOSPR, by cable car (Lanovka). It was amazing. I think students came home with a lot of experiences and they continue the relationship with foreign students via social network.

Kökényné Czeglédi Veronika project coordinator

 

Erasmus+ Projekttreffen in Polen

Unsere Schule hat eine Unterstützung Erasmus+ KA229 auf dem Bereich der Bewerbung Schule und Kindergarten von 2018 bis 2020 gewonnen. In dieser Bewerbung arbeiten Schüler und Lehrer aus 6 Ländern zusammen: Tschechien (Boskovice), Polen (Ruda Slaska), Ungarn (Eger), Slowakei (Leva), Slowenien (Postojna) und Türkei (Istanbul).

Das erste Treffen fand in Ruda Slaska (Polen) vom 20 bis zum 25 November statt. Der Titel des Programms war Europäische kulturelle Erbschaft und hat sich eng mit dem Fest des Zentenariums der polnischen Unabhängigkeit verbunden. Die Schüler haben Präsentationen über verschiedene Themen gehalten: Europäische kulturelle Erbschaft, Nationalhelden, Vorstellung unserer Stadt und unserer Schule. Die Arbeitssprache war Englisch.

Die Lehrerpräsentationen beschäftigten sich mit den Problemen der Institutsleitung. Solange die Lehrer und die Koordinatoren über die Probleme diskutierten und das nächste Treffen vorbereiteten, lösten die Schüler verschiedene Aufgaben. Die Teilnehmerländer haben die Stätten der UNESCO Welterbschaft voraus gesendet und damit im Zusammenhang haben sie Puzzle-Aufgaben gemacht. Eine andere Aufgabe war die Vorstellung der Teilnehmerstädte vom touristischen Gesichtspunkt. Am letzten Tag des Treffens gab es keine Vorstellung mehr, sondern kulturelle Programme. Wir haben das Stadion in Katowice (Stadion Slaski) besucht, wo die Schüler unvergessliche Minuten verbracht haben. Wir hatten die Möglichkeit die Umkleideräume, die Vorbereitungsstätte, die Ruheräume, den Fußballplatz, die VIP-Tribüne, die Ausstellungsräume zu besichtigen. Von hier sind wir mit einer Seilbahn durch den Park gefahren und haben den Konzertsaal in Katowice bewundert. Es war atemberaubend. Ich denke, unsere Schüler sind mit vielen Erlebnissen nach Hause gekommen und können die neuen Kontakte mit Hilfe von Internet halten.

Kökényné Czeglédi Veronika projektkoordinator

ERASMUS+ PROJEKTTALÁLKOZÓ TÖRÖKORSZÁG

 

In English see below / auf Deutsch unten

Iskolánk Erasmus+ KA229-es támogatást nyert ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK pályázat típusban 2018-2020-ig. Ebben a pályázatban hat ország diákjai és tanárai dolgoznak együtt: Csehország (Boskovice), Lengyelország(Ruda Slaska), Magyarország(Eger), Szlovákia (Léva), Szlovénia (Postojna) és Törökország(Isztambul).

Az második találkozóra Törökországban, Isztambulban került sor március 5-9-ig. A találkozó programjának  címe a Tanterv  és a Szabadidő eltöltése volt. A diákok prezentációkat tartottak abban a témában, hogy hogyan töltik el a szabadidejüket a hétvégéken. A munka nyelve angol volt. A tanári prezentációk az iskolai tanterv kérdéskörét, problémáit beszélték meg.  Szóba került a diákok motivációja, a különböző családi környezetből érkező tanulók oktatása, az innováció és a kulturális örökségek digitalizációja és felhasználása az oktatásban. Amíg a tanárok és a koordinátorok megvitatták a problémákat és előkészítették a következő találkozót, addig a diákok különböző feladatokat oldottak meg. Elkészítettek egy térképet a hétköznapjaikról, nemzetközi kosárlabda meccset játszottak, és bemutatták a legemlékezetesebb hétvégéjüket. Ezeket a feladatokat úgy oldották meg, hogy a feladatokat levezénylő tanárok nemzetközi csapatokat hoztak létre, így a tanulók csak angolul tudtak beszélni egymással fejlesztve ezzel idegen nyelvi kompetenciájukat és szociális kompetenciájukat is. A találkozó utolsó napján már nem voltak előadások, hanem kulturális programok. Ekkor látogattuk át Ázsiába a Boszporuszon keresztül, majd visszatérve Isztambul európai felére megtekintettük a Topkap? Palotát, Sultanahmet Mecstet, Hagia Sophia Múzeumot és a  Basilica Sistern-t. Lenyűgöző volt. Úgy gondolom diákjaink életre szóló élményekkel tértek haza és folytatják a kialakult kapcsolatokat a világhálón keresztül. Kökényné Czeglédi Veronika projektkoordinátor

 

Erasmus+ Project meeting in Turkey, Istanbul

Our school?s Erasmus+ KA229 project was granted from 2018 till 2020. There are six participant countries: Czech Republic(Boskovice), Hungary(Eger), Poland(Ruda Slaska), Slovakia(Levice), Slovenia(Postojna) and Turkey(Istanbul).

The second meeting took place in Istanbul, Turkey, from 5 to 9 March. The title of the meeting program was Leisure Activities and the School Curriculum. Students held presentations on How to spend their free time at weekends. The language of the meeting was English. Teacher presentations discussed the issues and problems of the School Curriculum. The motivation of the students, the education of pupils from different family backgrounds, the innovation and the digitization and use of cultural heritage in education were discussed.  While the teachers and coordinators discussed the problems and prepared for the next meeting, the students had different tasks. They made a ?map? of their everyday lives, played an international basketball match and presented their most memorable weekend. These tasks were solved by the fact that the teachers conducting the tasks created international teams, so that the pupils could speak English only by developing their foreign language competence and social competence.

On the last day of the meeting there were no presentations but cultural programs.  We visited Asia through the Bosphorus and then returned to the European side of Istanbul to see the Topkapi Palace, the Sultanahmet Mosque, the Hagia Sophia Museum and the Basilica Cistern. It was impressive.

I think our students came home with life experiences and continue their established relationships through the World Wide Web.

Veronika Kökényné Czeglédi

project coordinator

 

Erasmus+ Projekttreffen in der Türkei

Unsere Schule hat eine Unterstützung Erasmus+ KA229 im Bereich der Bewerbung Schule und Kindergarten von 2018 bis 2020 gewonnen. In dieser Bewerbung arbeiten Schüler und Lehrer aus 6 Ländern zusammen.

Das zweite Treffen war in der Türkei, in Istanbul vom 5. bis zum 9. März. Der Titel des Programms war ?Lehrplan und Freizeit?.

Die Schüler haben Präsentationen gehalten, wie sie ihre Freizeit am Wochenende verbringen. Die Arbeitssprache war Englisch. Die Lehrerpräsentationen beschäftigten sich mit dem Lehrplan und dessen Problemen. Es ging auch um die Motivation der Schüler, um die Digitalisation der kulturellen Erbschaft im Unterricht. Solange die Lehrer und die Koordinatoren über die Probleme diskutierten, haben die Schüler verschiedene Aufgaben gelöst. Sie haben eine Landkarte über ihre Alltage gemacht, haben Basketball gespielt und ihr bestes Wochenende vorgestellt. Diese Aufgaben haben in gemischten Gruppen gemacht, so hatten sie die Möglichkeit miteinander auf Englisch zu sprechen. Damit konnten sie ihre Sprachkenntnisse und ihre sozialen Kompetenzen entwickeln.

Am letzten Tag des Treffens gab es keine Vorstellungen mehr, sondern kulturelle Programme. Wir sind über den Bosporus nach Asien gefahren, danach haben wir den Topkapi Palast, das Hagia Sophia Museum und die Sistern Basilika besichtigt. Es war atemberaubend. Ich denke, unsere Schüler sind mit vielen Erlebnissen nach Hause gefahren und wir können die Kontakte weiterhin mit Hilfe von Internet halten.

Veronika Kökényné Czeglédi

projekt koordinator

ERASMUS+ PROJEKTTALÁLKOZÓ EGERBEN

 

In English see below / auf Deutsch unten

Iskolánk Erasmus+ KA229-es támogatást nyert ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK pályázat típusban 2018-2020-ig. Ebben a pályázatban hat ország diákjai és tanárai dolgoznak együtt: Csehország (Boskovice), Lengyelország (Ruda Slaska), Magyarország (Eger), Szlovákia (Léva), Szlovénia (Postojna) és Törökország (Isztambul).

A harmadik találkozónak iskolánk adott otthont 2019. május 7-11 között. A találkozó programjai a diákok részéről a környezetvédelemről szóltak. Ők ebben a témában tartottak prezentációkat és a workshopokon is ezzel kapcsolatos feladatokat oldottak meg. A tanári prezentációk a diákok fejlesztésének, szakmaválasztásának, magatartásának és egészségügyi problémáinak kérdéskörét beszélték át. A találkozó munkanyelve angol volt.

Amíg a tanárok és a koordinátorok megvitatták a témákat és előkészítették a következő találkozót, addig a diákok kísérleteket tekinthettek meg a környezetvédelem témakörében és a magyar kultúrával is megismerkedhettek. Megtanulták az “Az a szép, az a szép” kezdetű népdalt magyarul és a tanáraikkal együtt megtanultak csárdást táncolni. Megtekintették továbbá a Kincsem című magyar filmet angol felirattal. A találkozó keretében az iskola parkjában sor került az iskolák közötti barátságot szimbolizáló  fa és virágok elültetésére is.

A találkozó utolsó napján már nem voltak előadások, hanem kulturális programok. Meglátogatták az egri várat és angol nyelvű idegenvezetővel megismerték a történetét. Látogatást tettek a Marcipán Múzeumban is. Úgy gondolom, hogy a résztvevők életre szóló élményekkel tértek haza és folytatják a kialakult kapcsolatokat a világhálón keresztül.

Kökényné Czeglédi Veronika

projektkoordinátor

 

Erasmus+ Project meeting in Hungary, Eger

Our school’s Erasmus+ KA229 project was granted from 2018 till 2020. There are six participant countries: Czech Republic (Boskovice), Hungary (Eger), Poland(Ruda Slaska), Slovakia(Levice), Slovenia(Postojna) and Turkey(Istanbul).

The third meeting was hosted by our school between 7 and 11 May 2019. The programs of the meeting were about environmental protection on the part of students. They held presentations on this topic, and they also dealt with tasks in the workshops. Teacher presentations discussed the issues of students development, choice of profession, behaviour and health problems. The language of the meeting was English.

While the teachers and coordinators discussed the topics and prepared for the next meeting, the students could see experiments on environmental issues and got acquainted with Hungarian culture. They learned the folk song that started with “Az a szép, az a szép” and learned to dance “Csárdás” with their teachers. They also watched the “Kincsem” Hungarian film with English subtitles.

On the last day of the meeting there were no presentations but cultural programs. They visited the Eger Castle and got to know their story with an English-speaking guide. They also visited the Marzipan Museum. I think that the participants came home with life experiences and continue the established relationships through the web.

Veronika Kökényné Czeglédi

project-coordinator

 

Erasmus+ Projekttreffen in Eger, Ungarn

Unsere Schule hat eine Unterstützung Erasmus+ KA229 im Bereich der Bewerbung Schule und Kindergarten von 2018 bis 2020 gewonnen. In dieser Bewerbung arbeiten Schüler und Lehrer aus 6 Ländern zusammen.

Der Ort des dritten Treffens war unsere Schule vom 7. bis zum 11. Mai 2019. Die Programme des Treffens handelten vom Umweltschutz. Sie haben Präsentationen über diese Themen gehalten und im Workshop hatten sie die Aufgaben auch in diesem Bereich zu lösen. Die Lehrerpräsentationen beschäftigten sich mit der Entwicklung der Schüler, mit der Berufswahl, mit dem Verhalten und mit den gesundheitlichen Problemen. Die Arbeitssprache war Englisch.

Solange die Lehrer und die Koordinatoren über die Probleme diskutierten und das nächste Treffen vorbereiteten, konnten die Schüler Versuche im Bereich vom Umweltschutz besichtigen und zugleich konnten sie auch die ungarische Kultur kennenlernen. Sie haben ein Volkslied “Az a szép, az a szép” auf Ungarisch gelernt und mit den Lehrern zusammen “Csárdás” getanzt. Sie haben sich auch einen berühmten ungarischen Film “Kincsem” mit englischem Untertitel angesehen. Im Park der Schule kam es auch zum Baum setzen. Es symbolisierte die Freundschaft zwischen den Schulen.

Am letzten Tag des Treffens gab es keine Vorlesungen mehr, sondern kulturelle Programme. Die Teilnehmer haben die Burg besichtigt und deren Geschichte kennengelernt. Sie haben auch das Marzipan-Museum besichtigt. Ich denke, die Teilnehmer sind mit vielen Erlebnissen nach Hause gefahren und wir können die Kontakte weiterhin mit Hilfe von Internet halten.

Veronika Kökényné Czeglédi

projekt koordinator

 ERASMUS+ PROJEKTTALÁLKOZÓ SZLOVÁKIA

 

In English see below / auf Deutsch unten

Iskolánk Erasmus+ KA229-es támogatást nyert ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK pályázat típusban 2018-2020-ig. Ebben a pályázatban hat ország diákjai és tanárai dolgoznak együtt: Csehország (Boskovice), Lengyelország(Ruda Slaska), Magyarország (Eger), Szlovákia (Léva), Szlovénia (Postojna) és Törökország (Isztambul).

Az negyedik találkozóra Szlovákiában, Léván került sor október 22-26-ig. A találkozó programjának a címe a Tanári továbbképzések és az Önkéntes munka volt. A diákok prezentációkat tartottak abban a témában, hogy mennyire vesznek rész önkéntes munkákban . A prezentációk és a találkozó nyelve angol volt. A tanári prezentációk a tanári továbbképzések témáját vitatták meg.  Szóba került a diákok motivációjának felkeltése, a digitális órák szerepe, a csoportmunka megszervezése, lebonyolítása, előnye és hátránya a tanórákon. Amíg a tanárok és a koordinátorok megvitatták a problémákat és előkészítették a következő találkozót, addig a diákok különböző feladatokat oldottak meg. Barátságfákat ültettek, kérdőíveket töltöttek ki, az önkéntes munkákról beszélgettek. Ezeket a feladatokat úgy oldották meg, hogy a feladatokat levezénylő tanárok nemzetközi csapatokat hoztak létre, így a tanulók csak angolul tudtak beszélni egymással fejlesztve ezzel idegen nyelvi kompetenciájukat és szociális kompetenciájukat is. A találkozó során ellátogattunk egy olyan központba, ahol fogyatékkal élő emberek töltik napjaikat. A diákok bekapcsolódtak az aznapi délutáni tevékenységükbe és töklámpást készítettek, gyöngyöt fűztek és gyurmáztak az ott élőkkel.

A lévai iskola ez év novemberében ünnepelte megnyitásának 40. évfordulóját. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mi is részt vehettünk az ünnepségen, ahol minden ország diákjai rövid műsorral léptek föl.

A találkozó utolsó napján már nem voltak előadások, hanem kulturális programok. Ekkor látogattuk el Kremnica városába, ahol megtekintettük a várat és az óvárost, majd tovább utaztunk Banská Štiavnicába, amely város az UNESCO világörökség része. Itt a helyi idegenvezető elmesélte a város történetét, majd meglátogattuk a Szerelem Bankot.

Úgy gondolom diákjaink életre szóló élményekkel tértek haza és folytatják a kialakult kapcsolatokat a világhálón keresztül.

Kökényné Czeglédi Veronika

projekt koordinátor

Erasmus+ Project meeting in Slovakia, Levice

Our school’s Erasmus+ KA229 project was granted from 2018 till 2020. There are six participant countries: Czech Republic (Boskovice), Hungary(Eger), Poland (Ruda Slaska), Slovakia(Levice), Slovenia(Postojna) and Turkey(Istanbul).

The third meeting took place in Levice, Slovakia from 22 to 26 October. The title of the meeting program was Teachers‘ development and Volunteering. Students held presentations on I am a volunteer. And you? The language of the meeting was English. Teacher presentations discussed the issues of Teachers‘ development. They were talking about the motivation of students, the role of digital lessons, the organization of team work, and the advantages and the disadvantages of this work. While the teachers and coordinators were discussing the problems and preparing for the next meeting, the students had different tasks. They planted friendship trees, filled in questionnaires and talked about volunteering. These tasks were solved by the fact that the teachers conducting the tasks created international teams, so that the pupils could speak English only by developing their foreign language competence and social competence. During the meeting, we visited a centre where disabled people spend their days. The students joined their activities that afternoon and made pumpkin lanterns, pearls, and plasticined with the people who lived there.

Our host school in Levice celebrated its 40th anniversary in November of this year. We were fortunate enough to be able to attend the ceremony, where students from all countries performed a short program.

On the last day of the meeting, there were no presentations, but cultural programs. We travelled to the town of Kremnica, where we visited the castle and the old town, and then we travelled to Banská Štiavnica which is a UNESCO World Heritage Site. There the local tour guide talked about the history of the city and then we visited the Love Bank.

I think our students came home with life experiences and continue their established relationships through the World Wide Web.

Veronika Kökényné Czeglédi

projectcoordinator

Erasmus + Projekttreffen Slowakei

Unsere Schule hat von 2018- bis 2020 ein Erasmus+ KA229-Stipendium in der Bewerbungsform SCHULE, KINDERGARTEN PARTNERSCHAFTEN erhalten. Schüler und Lehrer aus sechs Ländern arbeiten bei diesem Wettbewerb zusammen: Tschechien (Boskovice), Polen (Ruda Slaska), Ungarn (Eger), die Slowakei (Leva), Slowenien (Postojna) und die Türkei (Istanbul).

Das vierte Treffen fand vom 22. bis 26. Oktober im slowakischen Leva statt. Der Titel des Tagungsprogramms lautete Lehrerausbildung und Freiwilligenarbeit. Die Schüler hielten Präsentationen darüber, inwieweit sie an der Freiwilligenarbeit beteiligt sind. Die Sprache der Präsentationen und des Treffens war Englisch. In den Präsentationen der Lehrer wurde das Thema der Fortbildung von Lehrern erörtert. Es wurde darüber gesprochen, die Motivation der Schüler zu wecken, die Rolle des digitalen Unterrichts, Gruppenarbeit zu organisieren und durchzuführen sowie deren Vor- und Nachteile im Unterricht. Während die Lehrer und Koordinatoren über die Probleme diskutierten und sich auf das nächste Treffen vorbereiteten, lösten die Schüler verschiedene Aufgaben. Sie pflanzten Freundschaftsbäume, füllten Fragebögen aus und sprachen über Freiwilligenarbeit. Diese Aufgaben wurden so gelöst, dass die Lehrer, die die Aufgaben ausführten, internationale Teams bildeten, so dass die Schüler nur Englisch miteinander sprechen konnten und so auch ihre Fremdsprachen- und Sozialkompetenz entwickelten. Während des Treffens besuchten wir ein Zentrum, in dem Menschen mit Behinderungen ihre Tage verbringen. Die Schüler nahmen an diesem Tag an ihren Nachmittagsaktivitäten teil und stellten Kürbislaternen her, machten Perlgirlanden und spielten mit Plastilin mit den dort Wohnenden.

Die Schule in Leva feierte im November dieses Jahres ihr 40-jähriges Bestehen. Wir waren in der glücklichen Lage, auch an der Zeremonie teilnehmen zu können, wobei Studenten aus allen Ländern eine kurze Show aufführten.

Am letzten Tag des Treffens gab es keine Vorträge mehr, sondern kulturelle Programme. Wir besuchten die Stadt Kremnica, wo wir die Burg und die Altstadt besichtigten, und fuhren dann weiter nach Banská Štiavnica, einer Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Hier erzählte uns der lokale Reiseleiter die Geschichte der Stadt und dann besuchten wir die Love Bank.

Ich denke, unsere Schüler sind mit lebenslangen Erfahrungen nach Hause zurückgekehrt und bauen weiterhin Beziehungen über das World Wide Web auf.

Veronika Kökényné Czeglédi

Projektkoordinator

ERASMUS+ PROJEKTTALÁLKOZÓ ONLINE BOSCOVICE

 

In English see below / auf Deutsch unten

2021. április 22-26

Iskolánk Erasmus+ KA229-es támogatást nyert ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK pályázat típusban 2018-2020-ig. Ebben a pályázatban hat ország diákjai és tanárai dolgoznak együtt: Csehország (Boskovice), Lengyelország(Ruda Slaska), Magyarország(Eger), Szlovákia (Léva), Szlovénia (Postojna) és Törökország(Isztambul).

Az ötödik találkozóra a COVID 19 járvány miatt rendhagyó módon online került sor. A találkozó házigazdája Boskovice, Csehország volt. Mielőtt sor került volna a találkozóra a projektkoordinátorok külön meetingeket tartottak a kijelölt időpontot megelőző héten és egyeztették az időpontokat, a feladatokat és a találkozó online felületét próbálták ki. A meeting a Zoom felületen keresztül zajlott.

A találkozón a diákok prezentációt tartottak, melynek a témája: Információs és kommunikációs technológia- a számítógép barát vagy ellenség? A munka nyelve természetesen angol volt. A tanári prezentációk témája: Társadalmi környezet az iskolában. A programok délelőtt zajlottak. Az első napon a diákok mutatták be prezentációjukat. A második napon a tanárok prezentációja zajlott és közben a diákok az számítógépes technikák felhasználásával ismerkedtek meg. A harmadik napon a Lego robotok egyszerű programozásáról hallgattak meg előadást és nézhették meg, hogy hogyan zajlik ez a művelet. Ezt egy magyar származású egyetemista tartotta, aki Brnoban az egyetemen tanul. Az előadás végén egy pár szóban üdvözöltük is őt természetesen magyarul. A csütörtöki napon a 3D-s nyomtatókkal és annak működésével ismerkedtünk meg. Az utolsó napon pedig Virtuális sétát tettünk Boscovice városába. Nagyon érdekes volt, mert itt használtunk 3D-s szemüveget. Úgy gondolom, hogy a rendhagyó találkozó ellenére a diákok élvezték a találkozón való részvételt. Bizonyítja ez az is, hogy miután a hivatalos rész véget ért ők még maradtak a chat felületen és beszélgettek a többi diákkal. A koordinátorok is „összegyűltek” egy virtuális kávézásra csütörtök délután. Összességében elmondható, hogy meg lehet egy meetinget így is szervezni, de a személyes találkozás sokkal jobb. Ebben mindenki egyet is értett.

Kökényné Czeglédi Veronika

projektkoordinátor

Erasmus+ Project online meeting Boscovice

22-26 April 2021

 

Our school’s Erasmus+ KA229 project was granted from 2018 till 2021. There are six participant countries: Czech Republic (Boskovice), Hungary(Eger), Poland (Ruda Slaska), Slovakia(Levice), Slovenia (Postojna) and Turkey (Istanbul).

Due to the COVID 19 pandemic situation the fifth meeting took place online. The meeting was hosted by Boskovice, Czech Republic. In the week efore the meeting, the project coordinators held separate meetings to agree on the dates, tasks and test the online interface of the meeting. The interface was the Zoom.

At the meeting, the students gave a presentation on the topic: Information and Communication Technologies (ICT) – our friend or enemy? The language of the work was, of course, English. The topic of the teacher presentations was: Social climate in the school. The programmes took place in the morning. On the first day, the students made their presentations. On the second day teachers gave presentations and in the meantime students got familiar with the use of computer techniques. On the third day, they listened to a lecture on the simple programming of Lego robots and watch how this operation works. This was held by a university student of Hungarian descent who was studying at the university in Brno. At the end of the performance, we greeted him in Hungarian with few words. On Thursday, we got acquainted with 3D printers and how it works. On the last day we took a Virtual Tour of Boscovice which was very interesting because we used 3D glasses there.

I think that despite of the unusual meeting the students enjoyed attending. This is also evidenced by the fact that after the official part was over they still stayed on the chat interface and talked to the other students. The coordinators also “gathered” for a virtual coffee on Thursday afternoon. Overall, a meeting can be organized this way, but a face-to-face meeting is much better. Everyone agreed on that.

Kökényné Czeglédi Veronika

project coordinator

Erasmus + Projekttreffen online Boscovice

22.-26. April 2021

Unsere Schule hat von 2018 bis 2020 ein Erasmus+ KA229-Stipendium in der Bewerbungsform SCHULE, KINDERGARTEN PARTNERSchaften erhalten. Schüler und Lehrer aus sechs Ländern arbeiten bei diesem Wettbewerb zusammen: Tschechien (Boskovice), Polen (Ruda Slaska), Ungarn (Eger), der Slowakei (Leva), Slowenien (Postojna) und der Türkei (Istanbul).

Das fünfte Treffen fand aufgrund der COVID 19-Epidemie ungewöhnlich online statt. Gastgeber des Treffens war Boskovice, Tschechien. Vor dem Treffen hielten die Projektkoordinatoren in der Woche vor dem festgelegten Termin separate Treffen ab und vereinbarten die Daten, Aufgaben und Tests der Online-Oberfläche des Treffens. Das Treffen fand über die Zoom-Oberfläche statt.

Während des Treffens hielten die Schüler einen Vortrag zum Thema: Informations- und FKommunikationstechnologie – sst der Computer ein Freund oder ein Feind? Die Sprache der Arbeit war natürlich Englisch. Das Thema der Lehrerpräsentationen: Soziales Umfeld in der Schule. Die Programme fanden am Vormittag statt. Am ersten Tag präsentierten die Schüler ihre Präsentationen. Am zweiten Tag hielten die Lehrer eine Präsentation und in der Zwischenzeit lernten die Schüler den Einsatz von Computertechniken kennen. Am dritten Tag hörten sie sich eine Präsentation über die einfache Programmierung von Lego-Robotern an und sahen zu, wie diese Operation funktioniert. Dies wurde von einem ungarischen Studenten gehalten, der an der Universität in Brno studiert. Am Ende der Aufführung begrüßten wir ihn in wenigen Worten auf Ungarisch. Am Donnerstag haben wir uns mit 3D-Druckern und deren Funktionsweise vertraut gemacht. Und am letzten Tag machten wir eine virtuelle Tour in Boscovice. Es war sehr interessant, weil wir hier eine 3D-Brille verwendet haben. Ich denke, dass die Schüler trotz des ungewöhnlichen Treffens gerne an dem Treffen teilgenommen haben. Dies wird auch durch die Tatsache belegt, dass sie nach dem Ende des offiziellen Teils immer noch auf der Chat-Oberfläche blieben und mit den anderen Schülern chattelten. Die Koordinatoren „versammelten“ sich am Donnerstagnachmittag auch zu einem virtuellen Kaffee. Insgesamt kann ein Meeting auf diese Weise organisiert werden, aber ein persönliches Meeting ist viel besser. Alle waren sich einig.

Veronika Kökényné Czeglédi

Projektkoordinator

Kérdése van? Írjon nekünk!

8 + 13 =